İŞÇİ SINIFI EKOLOJİLERİ

open call poster 2022

Teşekkürler

Kahvaltı hazırlamak amacıyla erken kalktığın için
Yıkama, ütüleme ve süpürme için
Giysileri onardığın için
Ofis tuvaletlerinin bakımı için
Şehri inşa ettiğin için
Atık bertarafı için
Hastalık ve güçsüzlüğe rağmen çalıştığın için
Arzulanmayan mahremiyeti kucakladığın için
Şişmiş göğüsler için
Sırt ve ellerdeki ağrı için
O uykusuz geceler için
Yardım ve sempati için
Yiyecek ve gazete dağıtımı için
Başka bir ülkede çalışma için
İki işte aynı anda çalıştığın için
Yaşlıların bakımı için
Herkesten sonra yattığın için

Bunlara aşina mısın?
Bu rollerle ilgili olarak kendini nerede görüyorsun?

Hem kendi eylemlerimiz hem de etrafımızdaki ve dünyadaki insanların eylemleri için özenle ve şefkatle konumlarımızı yeniden düşünelim. Hepimiz kendimizi günlük hayata kaptırırız, görevleri yerine getiririz ve hatta bazen onları tahsis ederiz. Kendimize bir dakika zaman ayıralım.

Hepimizin ortak noktası ne? Rahatsızlığımızı ve minnettarlığımızı ifade etmenin yollarını nasıl buluruz? Deneyimlerimizden bahsedecek kadar güçlüyüz. Çoğumuz bunu düşündüğünüzden daha fazla anlayacaktır. Fikirleriniz bizi daha güçlü kılıyor.

Görülüyor ve takdir ediliyorsun.


WIENWOCHE seni; pandemi sonrası dünyada karşı karşıya olduğumuz, yabancılaşmanın yanı sıra çevresel ve ekonomik krizle de başa çıkmaya davet ediyor. Küresel kapitalizmde; sınıfın , cinsiyetli ve ırksallaştırılmış bedenin ve doğanın yetersiz temsiline, ayrımcılığa ve güvencesizleştirilmesine karşı mücadeleler birbiriyle bağlantılıdır. Bakım, geçim ve ev işleri ücretsiz yapılmakta veya düşük ücretlendirilmekte ve de mevcut siyasi ve ekonomik sistemde kadınlaştırılmaktadir. Kadınlar*, yerli halklar, farklı renkten insanlardan oluşan ikili kırılgan sosyal gruplar ve de toprak; seri üretim talebini karşılayacak kaynaklar olarak görülür. Dünya aynı çevresel krizi paylaşıyor, ancak farklı toplumların bununla başa çıkmak için birbirleriyle karşılaştırılamaz imkanları var. Örnek olarak; ihraç edilen çöp; bir kısır döngü içinde tersine dönerek ve mikroplastik olarak okyanuslarımıza ulaşır ve ithal gıdalarımıza sızar.

İklim krizi ve pandemi, düşük gelir tabakalarının ve güvencesiz insanların siyasi, kamusal ve hatta özel alanlarını tehlikeye atarak sosyal adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri daha görünür hale getirdi. Dayanışma sorunu dağıldı. Ön saflarda çalışan göçmenler, gettolaştırılmış Avusturyalı işçiler ve ayrıca mevsimlik işçiler, düşük ücretli veya belgesiz pozisyonlarda, güvensiz ve sağlığı tehdit eden çalışma koşullarında fazla mesai yapmaya devam ettiler. Bazıları için evde kalmak, mesleklerinin doğası gereği dijital ortamdaki pazarın ihtiyaçlarını karşılamadığı için bir zorunluluktu. Sınırlı fiziksellik; halkın katılımı, erişimi ve katkısı konusunu güncelledi. Kadınlar* arasında da, sokağa çıkma yasağı sırasında yeniden üretim emeği ve aile içi şiddetin boyutu arttı.

Ataerkil stereotiplerin yeniden üretilmesini önlemek için neyi unutmamız gerekiyor?

Kendini bir * ev hanımı * olarak görüyor musun? Kendi farkındalığımızı göz önünde bulundurarak, değersizleştirilen bakım işleri konusunda nasıl farkındalık yaratabiliriz?

Neden işçi olmak istemiyorsun?

Doğayı önemsemek ile toplumu önemsemek arasındaki ilişki nedir?

Sınıf, ırk ve cinsiyete duyarlı alternatif ekolojik stratejiler için önerin nedir?

Mücadele, çocukları ve yaşlıları nasıl kapsayabilir?

Küresel bir bakım hareketi nasıl yaratılır?


Başvurunuzu ausschreibung@wienwoche.org adresine gönderin.

Son teslim tarihi: 18 Şubat 2022

WIENWOCHE 2022 kapsamında seçilen projeler 16-25 Eylül 2022'de gerçekleşecektir.

Ne arıyoruz

Kimler başvurabilir

Lütfen aşağıdakileri bize gönderin

Başvuru yazılı (tek bir PDF dosyası) veya video (konseptinizle ilgili bilgilerle birlikte en fazla 2-3 dakika) olabilir. Video ile başvurmaya karar verirseniz, lütfen profilleri / özgeçmişleri ve hesaplamaları yazılı olarak ekleyin.)


Açık Çağrı 2022 için bilgilendirme etkinliği:

Zoom, 02 Şubat, 2022, 15:00 - 19:00
https://us02web.zoom.us/j/87657097614?pwd=NmhMR1lSTnBVS01reGFwb0NiZzN5QT09
Meeting ID: 876 5709 7614
Passcode: 095755