VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER STADTBENUTZUNG

Kentin kullanımını teşvik eden dernek, 2011 yılında yeni kültürel proje WIENWOCHE'nin sponsoru olarak kuruldu. Sanatsal, sosyo-kültürel ve sivil toplum aktörleri için sosyo-politik ve kültürel eylem alanlarının geliştirilmesi, teşviki - ayrıca kentsel kamusal alanın geri kazanılması anlamında - ve faaliyetlerinin merkezinde olmalıdır.


YÖNETİM KURULUNA AİT KİŞİLER AŞAĞIDAKİLERDİR

Ivana Pilic (Başkan)

Myassa Kraitt (Başkan Yardımcısı)

Gabu Heindl (Sayman)

Esra Özmen

Carlos Toledo

Simon Inou

Kira Kirsch

WHW


2011'DEN 2022'YE KADAR YÖNETİM KURULU'NDA AŞAĞIDAKİ KİŞİLER BULUNMAKTADIR

 

Cornelia Kogoj (Sayman, Sayman Yardımcısı), “Azınlık Girişimi” Genel Sekreteri, Küratör

Luisa Ziaja (Sekreter Yardımcısı), Küratör, Yazar, Editör

Eva Meran (Sekreter), Küratör

Martin Fritz (Sayman), Küratör, Danışman ve Yayıncı

Simon Inou (Sekreter Yardımcısı), Gazeteci, afrikanet.info ve iletişim kampanyası BlackAustria'nın kurucu ortağı, M-Media'nın Genel Müdürü

Aslı Kışlal, (Başkan), Yönetmen, Dramaturg, Senarist, "daskunst" tiyatro projesinin Başkanı

Marissa Lôbo, siyah ve göçmen hareketinin sanatçısı ve aktivisti, "Forum Interkulturalität" derneğinin başkanı

Markus Wailand (Başkan Yardımcısı), Yönetmen, Yazar ve belgesel, kısa film ve TV filmi yapımcısı

Luisa Ziaja, (Sekreter), Küratör, Yazar, Editör