DOING THE DIRTY WORK

DOING THE DIRTY WORK
(c) Oksana Briukhovetska, “Cleaning Women”, Tempera and gouache on paper, 2019

Sergi

Curated by: Amalija Stojsavljević and Anežka Jabůrková
Artists: Željka Aleksić, Katarína Csányiová, Petja Dimitrova, Lina Dokuzović, Mirjana Mustra, Milena Gajić, Hoelb/Hoeb, Impractical Women, Violeta Ivanova, Katharina Kummer (Red Edition), Claudia Lomoschitz, Claudia Sandoval Romero, Katrin and Felicitas Wölger.

PAZ, 18.9., 18:00–21:00

Exhibition Opening

18:30-19:00

Performance “song of myself or (m)other” by Katrin and Felicitas Wölger

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

PZT, 19.9., 16:00–19:00

Exhibition open to view

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

SAL, 20.9., 13:00–17:00

Exhibition open to viewition

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

SAL, 20.9., 14:00–18:00

Walk (EN)

“Vienna Women’s Walks” with Petra Unger:

“Women Pioneers in Ottakring - Diverse Working Worlds for Women* in Ottakring”

Registration at anmeldungsemmelweis@wienwoche.org until 15.09.2022
Max. participants: 30

@Entrance Ottakring Cemetery, Gallitzinstrasse 5, 1160 Vienna

CAR, 21.9., 12:00–14:00

Workshop for kids and adults (EN/DE/BHS)

ÖD (Österreichisches) Daumenkino / flipbook X Comix Jam” led by Moana Rom, Eric Chen, Wolf Matzl, Ivan Petrović, Markus Dressler

Registration at anmeldungsemmelweis@wienwoche.org until 15.09.2022
Max. participants: 30

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

CAR, 21.9., 12:00–20:00

Exhibition open to view

Artist get-together and curatorial tour

(EN/DE/BHS/CS)

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

PER, 22.9., 17:00–21:00

Screening (EN/CS)

17:30 -19:00

The Price of Sex” documentary,

director Mimi Chakarova, United States, 2011, 73 min

 

19:00 -21:00

The Limits of Work” documentary,

director Apolena Rychlíková, Czech Republic, 2017, 70 min

+ Q&A with the director Apolena Rychlíková

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

CUM, 23.9., 13:00–15:00

Q&A (EN/DE)

"SEX WORKER IS PRESENT" WITH Red Edition 

 

Registration at anmeldungsemmelweis@wienwoche.org until 15.09.2022
Max. participants: 30

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

CUM, 23.9., 13:00–19:00

Exhibition open to view

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

CMT, 24.9., 12:00–16:00

Exhibition open to view

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

PAZ, 25.9., 12:00–16:00

Exhibition open to view + Performance

15:00 "Motherhood in the Art World"

A collective performance
"Motherhood in the Art World" proposes to create a bridge to the conditions of migrant motherhood and, therefore, between art and activism, connecting them as spaces where the struggle for being takes place.  A collective performance will take place that has been conceived as an exercise in thematizing reproductive work and the politics of visibility.  From the perspective of body politics, this gathering space is offered mainly, but not exclusively, to the Latina community. Here the voice is shared with migrant mothers, following the impulse of exchange and collective healing.  Our proposal is an invitation to rethink the “communing” of ancestral epistemologies.
 

Hena Moreno Corzo ritual in Náhuatl

Yeni CLara song in Quechua “Valicha”

Evia Gabriela Jorquera Mercado song “Canción sin Miedo”

Sanja Lasic will perform her song “Every Morning”

Signe Rose will perform her song “Conservative Friend”

@Semmelweis Klinik, Hockegasse 37, Haus 4, 1180 Vienna

Sergi, Avusturya’daki güncel sanatsal, feminist ve politik olaylar bağlamında kadın* yeniden üretim emeğinin eleştirel olarak incelendiği bir araştırma projesine dayanıyor. Serginin yaratıcıları - (Güney) Doğu Avrupa ülkelerinden, Viyana’da yaşayan ve araştırma uygulamalarını geliştiren küratörler ve anneler - ev işleriyle ilgili mevcut sanatsal üretimi ve işgücü piyasası için gelecekteki işgücünü yetiştirilmesini inceliyorlar.

Batı ́nın gözünde Doğu ve Güneydoğu Avrupa, Avrupalı olmayan yerler olarak görülüyor. Doğu ve Batı arasındaki bitmek bilmeyen düşmanlıklar ve çatışmalar, özellikle yerli olmayanların akınının yerleşik siyasi, ekonomik ve kültürel statükoyu sarstığı Viyana şehri gibi Batı’nın kendini kozmopolit olarak ilan eden sınır bölgelerinde görülebilir. (Güney-) doğu bölgelerinden gelen fikirler, kavramlar ve kültürel unsurlar genellikle ilham
verici veya etkili olarak görülmezken, “Ausländer:innen”/Yabancılar olarak adlandırılan halk en iyi ihtimalle ucuz bir işgücü olarak görülüyor. Yerleşik önyargılar, esas olarak onların temizlikçi ve işçi olarak çalıştıkları varsayımına dayanır. Pek çok araştırmacının, çalışanlarının ve sanatçıların genellikle anavatanla ilgili konularda çalıştığı akademik ve sanatsal alandaki statüleri daha az belirgin ama aynı derecede yerleşiktir, çünkü bu genellikle Avusturya sanat dünyasına girmenin tek yoludur. Bu anlamda kaçınılmaz olarak şu soru ortaya çıkıyor: Kadın* yeniden üretim emeği gibi konular, Avusturya sanatında çeşitli kültürel ve sanatsal eğilimler için uygun bir buluşma noktası işlevi görüyor mu?

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kadın* misafir işçilerin (Gastarbeiter:innen) ağırlıklı olarak 1960’larda Avusturya’ya gelip kaldıkları gerçeği; küratörleri, onların Avusturya feminist söylemine nasıl ve ne ölçüde entegre olduklarını incelemeye sevk etti. Avrupa’da yaşanan güncel gelişmeler bir başka kitlesel göçe yol açarak, özellikle çocuklu kadınları* ülkelerinden kaçmaya zorladı. Bu kadınlar* geçimlerini sağlamak için muhtemelen çeşitli işlerde çalışacaklardır. Ancak onların hayatta kalma odaklı bu kararları, nihayetinde işgücü piyasasında nasıl kullanılacak? Seçtikleri kariyerlerine bir daha devam edebilecekler mi? Sanatçılar ve kültür işçileriyseler eğer, Avusturya sanat sahnesinde kendilerini nasıl ve hangi koşullar altında öne çıkaracaklar?

“Pis işleri yapmak” sergisi sadece Doğu ve Güneydoğu Avrupa’dan gelen kadın* sanatçıların yeniden üretim emeği konusundaki görsel çalışmalarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa feminizminin hegemonyası ve gündelik yaşam üzerindeki etkileri hakkında bir tartışma başlatmayı da amaçlıyor. Akademik çevrelerin dışındaki gündelik yaşam, göçmen kadınların* bakım işçisi olarak görünmez sayıldığı işlerin özselleştirilmesi ve yukarıda bahsedilen konulara yeni ve taze bir eleştirel bakış açısı sunuyor.